Styret og administrasjonen

FONO velger nytt styre på sin gene­ral­for­sam­ling hvert år i mars. Styret består av forenings­leder, som også fungerer som styre­leder, og seks styre­med­lemmer samt to varamedlemmer.

Forenings­leder velges for to år, mens øvrige styre- og vara­med­lemmer velges for ett år.

FONOS VALGTE STYRE ER:

Larry Bringsjord

Styreleder

Larry Bringsjord

Mobil: 974 05 050
E‑post: larry@​fono.​no

Frithjof Hungnes

Styremedlem

Frithjof Hungnes

Mobil: 974 05 050
E‑post: frithjof@​propellerrecordings.​com

Anne Mette Hårdnes

Styremedlem

Anne Mette Hårdnes

E‑post: mette@​motherlikesit.​no

Helge Westbye

Styremedlem

Helge Westbye

Mobil: 905 55 258
E‑post: helge@​grappa.​no

Erik Jansen

Styremedlem

Erik Jansen

E‑post: jansen­plate­­produk­sjon­@­gmail.com

Kristian Kallevik

Varamedlem 1

Kristian Kallevik

E‑post: kz@​fysiskformat.​no

Marius Lie

Varamedlem 2

Marius Lie

Mobil: 98 80 52 50
E‑post: marius@​eddamusic.​no

Erlend Gjerde

Nestleder

Erlend Gjerde

E‑post: erlend@​indierecordings.​no

Olga Solyanik

Styremedlem

Olga Solyanik

E‑post: olga@​audioland.​no

ADMINISTRASJONEN

FONO har dess­uten en liten administrasjon:

Erling Andersen

Økonomiansvarlig

Erling Andersen

Mobil: 901 06 261
E‑post: erling@​fono.​no

Larry Bringsjord

Styreleder

Larry Bringsjord

Mobil: 974 05 050
E‑post: larry@​fono.​no

Erik Brataas

Daglig leder

Erik Brataas

Mobil: 915 11 357
E‑post: erik@​fono.​no

Maria Bringsjord

Koordinator

Maria Bringsjord

Mobil: 938 93 184
E‑post: maria@​fono.​no