Representantene

FONO er repre­sen­tert i de aller fleste orga­ni­sa­sjoner, fonds og fóra som er involvert i musikk og musikk­pro­duk­sjon. Her finner du en over­sikt over hvem som repre­sen­terer oss, og hvordan FONO er organisert.

Denne over­sikten oppda­teres hvert år i mars.

FONO – STYRET

Larry Brings­jord

Styre­leder

974 05 050

larry@fono.no

Erlend Gjerde

Nest­leder

erlend@indierecordings.no

Helge Westbye

Styre­medlem

905 55 258

helge@grappa.no

Frit­hjof Hungnes

Styre­medlem

974 05 050

frithjof@propellerrecordings.com

Erle Strøm

Styre­medlem

erle@hes.no

Olga Soly­anik

Styre­medlem

olga@audioland.no

Erik Jansen

Styre­medlem

jansenplateproduksjon@gmail.com

Kris­tian Kallevik

Vara­medlem 1

kz@fysiskformat.no

Marius Lie

Vara­medlem 2

926 02 146

marius@made.no

FONO – ADMINISTRASJONEN

Erling Andersen

Daglig leder

901 06 261

erling@fono.no

Larry Brings­jord

Styre­leder

974 05 050

larry@fono.no

Maria Brings­jord

Koor­di­nator

938 93 184

maria@fono.no

FONO – VALGKOMITÉ

Maria Nergård

Utvalgs­leder

97 75 39 47

mn@musikkoperatorene.no

Øyvind Sauarlia

Utvalgs­medlem

48 28 54 10

oyvind@grammofon.no

Audun Selnes

Utvalgs­medlem

97 98 80 48

post@audunogthomas.no

FONO – REVISORER

Hege Marit Folkestad

Revisor

905 44 035

hege.marit.folkestad@kkv.no

Berit Finne Vestly

Revisor

bfv@jvp.no

FONO – PRESSETALSMANN

Larry Brings­jord

Styre­leder

974 05 050

larry@fono.no

FONO KOMPETANSE

Kurs­virk­somhet for FONOs medlemmer.

Kris­tian Kallevik

Utvalgs­leder

kz@fysiskformat.no

Erik Jansen

Utvalgs­medlem

jansenplateproduksjon@gmail.com

Siw Katrin Almås

Utvalgs­medlem

siw@flan-booking.no

FFNP

Fondet for norske plateprodusenter.

Jan Paulsen

Styre­leder

926 61 335

ffnp@fono.no

Morten Andersen

Styre­medlem

mort.and@online.no

Karen Thom­mesen

Styre­medlem

913 07 556

karen@planetnoise.com

Erling Andersen

Styre­medlem

901 06 261

erling@fono.no

Hege Marit Folkestad

Styre­medlem

-

hege.marit.folkestad@kkv.no

Cathrine Heen

Vara­medlem

905 21 265

cathrine@grappa.no

Jeanette Stigen

Vara­medlem

-

js@musikkoperatorene.no

FOND FOR LYD OG BILDE

Øyvind Sauarlia

Styre­medlem

482 85 410

oyvind@grammofon.no

Kris­tine Knapskog

Vara­medlem

kristine@karismarecords.no

FOND FOR LYD OG BILDE (FAGUTVALG)

Kris­tine Knapskog

Utvalgs­medlem markedsføring

kristine@karismarecords.no

GRAMO

Erling Andersen

Styre­medlem

901 06 261

erling@fono.no

Erling Andersen

Sektor­re­pre­sen­tant

901 06 261

erling@fono.no

Erle Strøm

Sektor­re­pre­sen­tant

erle@hes.no

Erle Strøm

Vara­medlem

erle@hes.no

KOMITÉ FOR ARRANGEMENTER OG JUBILEER

Helge Westbye

Utvalgs­leder

905 55 258

helge@grappa.no

Erle Strøm

Utvalgs­medlem

erle@hes.no

Maria Brings­jord

Utvalgs­medlem

938 93 184

maria@mtgmusic.no

NORWACO

Erling Andersen

Sektor­re­pre­sen­tant

901 06 261

erling@fono.no

Jan Paulsen

Forde­lings­nemnda

926 61 335

ffnp@fono.no

Erling Andersen

Vara­medlem til styret

901 06 261

erling@fono.no

PER

Plate­bran­sjens Etiske Råd.

Anne Mette Hårdnes

Råds­medlem

-

mette@motherlikesit.no

Helge Westbye

Råds­medlem

905 55 258

helge@grappa.no

SENDR

Erling Andersen

Styre­medlem

901 06 261

erling@fono.no

SPELLEMANN AS

Helge Westbye

Nest­leder

905 55 258

helge@grappa.no

Kjersti Espe

Styre­medlem

kjersti@indierecordings.no

Marius Lie

Styre­medlem

-

marius@eddamusic.no

FONO DEVELOPMENT

Maria Nergård

Utvalgs­medlem

977 53 047

maria.nergaard@musikkoperatorene.no

Cathrine Åsve­stad Heen

Utvalgs­medlem

970 26 728

cathrine@grappa.no

Maria Brings­jord

Utvalgs­medlem

938 93 184

maria@mtgmusic.no

Audun Selnes

Utvalgs­medlem

979 88 048

audun@pottogpanne.no

Sverre Vik

Utvalgs­medlem

464 25 634

sverre@tikmusic.no

Eirik Sauarlia

Utvalgs­medlem

926 24 807

eirik@grammofon.no