Representantene

FONO er repre­sen­tert i de aller fleste orga­ni­sa­sjoner, fonds og fora som er involvert i musikk og musikk­pro­duk­sjon. Her finner du en over­sikt over hvem som repre­sen­terer oss, og hvordan FONO er organisert.

Denne over­sikten oppda­teres hvert år i mars.

FONO – STYRET

Larry Brings­jord

Styre­leder

974 05 050

larry@​fono.​no

Erlend Gjerde

Nest­leder

erlend@​indierecordings.​no

Helge Westbye

Styre­medlem

905 55 258

helge@​grappa.​no

Frit­hjof Hungnes

Styre­medlem

974 05 050

frithjof@​propellerrecordings.​com

Anne Mette Hårdnes

Styre­medlem

mette@​motherlikesit.​no

Olga Soly­anik

Styre­medlem

olga@​audioland.​no

Erik Jansen

Styre­medlem

98 81 17 11

jansenplateproduksjon@​gmail.​com

Kris­tian Kallevik

Vara­medlem 1

kz@​fysiskformat.​no

Marius Lie

Vara­medlem 2

926 02 146

marius@​eddamusic.​no

FONO – ADMINISTRASJONEN

Erik Brataas

Daglig leder

91511357

erik@​fono.​no

Larry Brings­jord

Styre­leder

974 05 050

larry@​fono.​no

Erling Andersen

Økonomi­sjef

90106261

okonomi@​fono.​no

Maria Brings­jord

Koor­di­nator

938 93 184

maria@​fono.​no

FONO – VALGKOMITÉ

Karen Thom­mesen

Utvalgs­leder

91 30 75 56

karen_​thommesen@​hotmail.​com

Jarle Savio

Utvalgs­medlem

-

jarle@​tbcrecords.​com

Audun Selnes

Utvalgs­medlem

97 98 80 48

post@​audunogthomas.​no

FONO – REVISORER

Hege Marit Folkestad

Revisor

905 44 035

hege.​marit.​folkestad@​kkv.​no

Ola Haam­pland

Revisor

62 43 04 64

ola.​haampland@​inn.​no

FONO – PRESSETALSMANN

Larry Brings­jord

Styre­leder

974 05 050

larry@​fono.​no

FONO KOMPETANSE

Kurs­virk­somhet for FONOs medlemmer.

Larry Brings­jord

Styre­leder

974 05 050

larry@​fono.​no

Erik Brataas

Daglig leder

91511357

erik@​fono.​no

FOND FOR LYD OG BILDE, STYRET

Kris­tine Knapskog

Styre­medlem

kristine@​karismarecords.​no

Tomas Linnes

Vara­medlem

tomas@​naxos.​no

FOND FOR LYD OG BILDE (FAGUTVALG MARKEDSFØRING)

Tomas Linnes

Utvalgs­medlem

tomas@​naxos.​no

Kris­tine Knapskog

Vara­medlem

kristine@​karismarecords.​no

GRAMO

Erling Andersen

Styre­medlem

901 06 261

erling@​fono.​no

Erling Andersen

Sektor­re­pre­sen­tant

901 06 261

erling@​fono.​no

Erik Brataas

Sektor­re­pre­sen­tant

915 113 57

erik@​fono.​no

Erik Brataas

Vara­medlem

915 11 357

erik@​fono.​no

KOMITÉ FOR ARRANGEMENTER OG JUBILEER

Helge Westbye

Utvalgs­leder

905 55 258

helge@​grappa.​no

Erle Strøm

Utvalgs­medlem

erle@​hes.​no

Maria Brings­jord

Utvalgs­medlem

938 93 184

maria@​mtgmusic.​no

NORWACO

Erling Andersen

Sektor­re­pre­sen­tant

901 06 261

erling@​fono.​no

Jan Paulsen

Forde­lings­nemnda

926 61 335

ffnp@​fono.​no

Erling Andersen

Vara­medlem til styret

901 06 261

erling@​fono.​no

PER

Plate­bran­sjens Etiske Råd.

Anne Mette Hårdnes

Råds­medlem

-

mette@​motherlikesit.​no

Helge Westbye

Råds­medlem

905 55 258

helge@​grappa.​no

Erik Jansen

Råds­medlem

98 81 17 11

jansenplateproduksjon@​gmail.​com

SPELLEMANN AS

Helge Westbye

Nest­leder

905 55 258

helge@​grappa.​no

Kjersti Espe

Styre­medlem

kjersti@​indierecordings.​no

Marius Lie

Styre­medlem

-

marius@​eddamusic.​no

FONO DEVELOPMENT

Cathrine Åsve­stad Heen

Utvalgs­medlem

970 26 728

cathrine@​grappa.​no

Maria Brings­jord

Utvalgs­medlem

938 93 184

maria@​mtgmusic.​no

Audun Selnes

Utvalgs­medlem

979 88 048

audun@​pottogpanne.​no

Sverre Vik

Utvalgs­medlem

464 25 634

sverre@​tikmusic.​no

Eirik Sauarlia

Utvalgs­medlem

926 24 807

eirik@​grammofon.​no