Weareonit

Weare­onit er et bergens­ba­sert musikk­sel­skap som både er label, PR-byrå, book­ing­sel­skap og mana­ge­ment. Det er en videre­fø­ring og sammen­slåing mellom blant annet Rain­drops som ble startet av Krister Wiberg i begyn­nelsen av 2017, og ON IT. Vi er i dag fire medar­bei­dere, og for tiden jobber vi med alt fra nye norske acts til store inter­na­sjo­nale artister.

Weare­onit is a Norwe­gian music company working as both a label, PR-company, booking agency and mana­ge­ment. This is a fusion between the labels Rain­drops and Icicles, the PR-Company ON IT, Rain­drops Booking and a small mana­ge­ment. Today we are pleased to work with everything from completely fresh Norwe­gian talent, to big inter­na­tional artists.

KONTAKTINFORMASJON

Weareonit logo

Weare­onit
Post­adresse: Sjoar­vegen 14, 5781 Lofthus
Org​.nr.: 914524210
Kontakt­person: Krister Wiberg
Mobil: 41283504
E‑post: krister@​weareonit.​no
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​w​e​a​r​e​onit