Ta:lik da

ta:lik er eit plate­sel­skap som har spesia­li­sert seg på norsk folke­mu­sikk. Selskapet har gjeve ut mange CD-ar basert på dei eine­stå­ande arkiv­opp­taka i NRK, Norsk folke­mu­sikk­sam­ling, Arne Bjørndal-samling og i andre offent­lege og private samlingar, men vi produ­serer også nyinnspelingar.

KONTAKTINFORMASJON

Ta:lik da

Ta:lik da
Besøks­adresse: Ringe­stadv. 44

E‑post: info@​talik.​no

Kontakt­person: Frode Rolandsgard
Mobil: 911 97407

Web: https://​www​.talik​.no