St. Cecilia Music / Bubble AS

St. Cecilia Music er et uavhengig/indie norsk plate­sel­skap med base i Oslo. Selskapet ble stiftet i 2003 av artisten Unni Wilhelmsen, med utgi­velse av Wilhelm­sens egen musikk som formål. St. Cecilia Music utgir uteluk­kende Unni Wilhelm­sens egne produk­sjoner, og har ikke som inten­sjon å utvide porte­føljen. Selskapet har ingen fast ansatte.

St. Cecilia Music is an independent/indie label, situated in Oslo, Norway. It was founded in 2003 by singer-song­writer Unni Wilhelmsen, with the sole purpose of releasing Wilhelm­sen’s own music.

KONTAKTINFORMASJON

St. Cecilia Music

St. Cecilia Music / Bubble AS
Org​.nr: 977554888
Adresse: Voksen­liveien 9B, 0789 Oslo

Telefon: 909 28 224
E‑post: u‑wil@frisurf.no

Kontakt­person: Unni Wilhelmsen

Web: https://​www​.unniwil​helmsen​.com