St. Cecilia Music / Bubble AS

St. Cecilia Music er et uavhengig/indie norsk plate­sel­skap med base i Oslo. Selskapet ble stiftet i 2003 av artisten Unni Wilhelmsen, med utgi­velse av Wilhelm­sens egen musikk som formål. St. Cecilia Music utgir uteluk­kende Unni Wilhelm­sens egne produk­sjoner, og har ikke som inten­sjon å utvide porte­føljen. Selskapet har ingen fast ansatte.

St. Cecilia Music is an independent/indie label, situated in Oslo, Norway. It was founded in 2003 by singer-song­writer Unni Wilhelmsen, with the sole purpose of releasing Wilhelm­sen’s own music.

KONTAKTINFORMASJON

St. Cecilia Music

Soundbay Records
Org​.nr: 998 937 650
Besøks­adresse: Engelsvi­ken­veien 147

Telefon: 92 89 15 23
E‑post: arne@aronsenbooking.no

Kontakt­person: Arne Aron­se­naSt. Cecilia Music / Bubble AS
Org​.nr: 977554888
Besøks­adresse: Voksen­liveien 9B

Telefon: 90928224
E‑post: post@stceciliamusic.com

Kontakt­person: Unni Wilhelmsen
Mobil: 90928224

Web: http://​www​.unniwil​helmsen​.com
Mobil: 928 91 523