Sofa Music

SOFA MUSIC er en av de viktigste etiket­tene for ekspe­ri­men­tell musikk i Norge. Labelen startet opp sent i 1999 av Ivar Gryde­land og Ingar Zach. De første utgi­vel­sene kom ut i 2000 og i dag 20 år senere teller kata­logen snart 100 utgi­velser i Cd, LP og digi­talt format. Idag drives labelen av Martin Taxt, Kim Myhr og Ingar Zach.

SOFA MUSIC har sakte men sikkert i løpet av de siste 20 årene oppar­beidet seg et kvali­tets­stempel inter­na­sjo­nalt. Labelen har fått en kult­status i det ekspe­ri­men­telle markedet, og utgi­velser som kommer ut på SOFA MUSIC får auto­ma­tisk kredi­bi­litet på grunn av kata­lo­gens kvalitet, både visuelt og auditivt.

Blant artis­tene som gir ut sin musikk på SOFA MUSIC er: Vilde&Inga, Strei­fen­junko, Dans les arbres, Microtub, Sheriff of Nothing­ness, Sidsel Endresen, Kim Myhr, Keith Rowe, John Tilbury, Kjell Bjørge­engen, Ingar Zach. Propan. Fredrik Rasten, Michael Duch og mange flere.

KONTAKTINFORMASJON

Sofa Music logo

Sofa Music
Besøks­adresse: Ingolf Ruuds vei 4A, 1169 Oslo
Org. nr.: 985829225

E‑post: martin@​sofamusic.​no

Kontakt­person: Martin Taxt

Hjem­me­side: https://​www​.sofa​music​.no
Face­book: https://​face​book​.com/​S​O​F​A​l​a​bel/
Twitter: https://​twitter​.com/​s​o​f​a​l​abel