Siwu Music

Siwu AS er et norskt music mana­ge­ment og plate­sel­skap etab­lert i 2006. Selskapet har plate­merket Siwu Music, hoved­sjanger Pop. Selskapet samar­beider tett med Abso­lute Label Services i England. Noen av våre utgi­velser er med artis­tene Hanne Leland, Tina Lie og Martine Kraft. Selskapet har 3 ansatte og har kontor i Lille­hammer og London.

Siwu AS is a Norwe­gian artist mana­ge­ment and label estab­lished in 2006. The company’s label is named Siwu Music, main genre Pop. We work closely with Abso­lute Label Services in London. Siwu Music’s roster consists of artists Hanne Leland, Tina Lie, and Martine Kraft.

We have 3 employees, with offices in Lille­hammer (Norway) and London.

KONTAKTINFORMASJON

Siwu Music
Besøks­adresse: Lismark­veien 266

Telefon: 62360209
E‑post: bjornar@​siwu.​no

Kontakt­person: Bjørnar Bakke
Web: https://​www​.siwu​.no