Singstad Music

For mer infor­ma­sjon om Sing­stad Music, ta direkte kontakt med selskapet.

KONTAKTINFORMASJON

Sing­stad Music
Org​.nr: 912248941
Besøks­adresse: Sydnes­gaten 29, 5010 Bergen

E‑post: gs@​singstad-​music.​com

Kontakt­person: Gaute Singstad
Mobil: 908 73 161

Web: www​.lekrofon​.no/