Rune Grammofon

Rune Gram­mofon ble grunn­lagt av Rune Kris­tof­fersen i 1998 med den hensikt å utgi plater med landets mest spen­nende og krea­tive artister og kompo­nister. Pr. 2020 inne­holder kata­logen over 200 utgi­velser som dekker progressiv rock, jazz, impro­vi­sa­sjon, alter­nativ pop, electro­nica, samtids­mu­sikk og det meste i mellom. Blant artis­tene finner man Motorp­sycho, Arve Henriksen, Anneli Drecker, Hedvig Molle­stad Trio, Fire! Orchestra, Maja Ratkje, Spunk, Elephant9, Espen Eriksen Trio, The Last Hurrah!!, Nils Økland og en rekke andre. Alle omslag gjøres av Kim Hiorthøy. Rune Gram­mofon har et særdeles godt inter­na­sjo­nalt rykte, og her har vi plukket noen sitater: «A vibrant vision» The Wire (UK), «As long as there is a Rune Gram­mofon, I will always have the thrill of discovery» David Fricke (Rolling Stone, US), «The excel­lent Rune Gram­mofon label» Jazzwise (UK), «The most thril­ling expo­nent of the new sound of Scan­di­navia» Down Beat (US), «The remar­kable Rune Gram­mofon label» Mojo (UK), «A label on top of its game» BBC Online (UK), «The music world is a more colorful place because of this fine Norwe­gian label» The Abso­lute Sound (US).

Rune Gram­mofon was founded by Rune Kris­tof­fersen in January 1998 with the inten­tion of releasing work by the most advent­urous and crea­tive Norwe­gian artists. As of 2020, the cata­logue includes over 200 releases mainly cove­ring avant rock, impro­vi­sa­tion, jazz, alter­na­tive pop, electro­nica, progres­sive and contem­po­rary music and everything in between. Artists include names such as Motorp­sycho, Arve Henriksen, Anneli Drecker, Hedvig Molle­stad Trio, Fire! Orchestra and Fire!, Maja Ratkje, Elephant9, Spunk, Espen Eriksen Trio, Food, The Last Hurrah!!, Nils Økland and many others. All Rune Gram­mofon releases have design by the much acclaimed multiar­tist Kim Hiorthøy and the CD editions all come in the digipack format. Most releases from later years are avai­lable on vinyl and the cata­logue is avai­lable on all digital plat­forms. The label enjoys a substan­tial inter­na­tional repu­ta­tion, and here are some quotes: «A vibrant vision» The Wire (UK), «As long as there is a Rune Gram­mofon, I will always have the thrill of discovery» David Fricke (Rolling Stone, US), «The excel­lent Rune Gram­mofon label» Jazzwise (UK), «The most thril­ling expo­nent of the new sound of Scan­di­navia» Down Beat (US), «The remar­kable Rune Gram­mofon label» Mojo (UK), «A label on top of its game» BBC Online (UK), «The music world is a more colorful place because of this fine Norwe­gian label» The Abso­lute Sound (US).

KONTAKTINFORMASJON

Rune Gram­mofon
Besøks­adresse: Akers­gata 7

Telefon: 23 35 80 00
E‑post: rune@​grappa.​no

Kontakt­person: Rune Kristoffersen
Web: https://​www​.rune​gram​mofon​.com