Rieban Music from Sápmi AS

Rieban Music from Sápmi AS er grunn­lagt og blir drevet av Bernt Mikkel Haglund siden 2001. Produk­sjon og utgi­velse av Samisk musikk, konser­virk­somhet og undervisning. 

Rieban Music from Sápmi AS was founded and has been operated by Bernt Mikkel Haglund since 2001. Produc­tion and publishing of Sami music, concert acti­vities and teaching.

KONTAKTINFORMASJON

Rieban Music from Sápmi AS
Rieban
Org​.nr: 830317112
Besøks­adresse: Avzziluodda 16, 9521 Kautokeino
Post­adresse: Post­boks post­adresse: pb 28 9521 ka, 9520 Kautokeino

Telefon: 95209541
E‑post: berntmikkel@​hotmail.​com

Kontakt­person: Bernt Haglund
Mobil: 95209541

Hjem­me­side: www​.rieban​.com
Face­book: www​.face​book​.com/​m​u​s​i​c​f​r​o​m​s​a​pmi/