Real Records

REAL RECORDS er drevet av medle­mene til soul­jazz­bandet ‘The Real Thing’. Siden starten i februar 1992 har Oslo-kvar­tetten The Real Thing rukket å etab­lere seg som en av Norges ledende jazz­grupper. Med sin hardt­svin­gende og utad­vendte musikk har The Real Thing klart å trekke nye og gjerne yngre tilhø­rer­skarer til norske og svenske jazz­klubber. Soul­jazz for the 90’s. Utgi­velser: RT 101–2 The Real Thing The Real Thing (1992) ble raskt ansett som noe nytt i forhold til andre norske jazz-utgi­velser. RT 102–2 The Real Thing The Real Thing in New York (1993) var grup­pens defi­ni­tive gjen­nom­brudd. Med Lew Soloff på trompet. Spelle­mann­pris­no­mi­nert!! RT 103–2 The Real Thing with Bohuslän Big Band A Perfect Match (1994) Stor­sats­ning arran­gert av den ameri­kanske arran­gøren Tom Kubis. RT 104–2 Staffan William-Olsson Three Shades of Blue (1995) Gitar-virtuosen Staffan William-Olsson frem­fører prakt­full jazz og viser solid låtskriv­ning og en glim­rende kontroll over instru­mentet på sin første solo­ut­gi­velse. Spelle­mann­pris­no­mi­nert!! RT 105–2 The Real Thing The Real Thing Live (1995) appel­lerer til et bredere publikum og inklu­derer i tillegg til 1950- og 1960-talls jazz, tilgren­sende genre som f.eks. funk.

KONTAKTINFORMASJON

Real Records
Besøks­adresse: Eike­veien 5

Telefon: 22 19 16 06
E‑post: w‑olsson@online.no

Kontakt­person: Staffan William-Olsson
Mobil: 922 44473

Web: https://​www​.TheRealT​hing​.no