Platearbeiderne

For mer infor­ma­sjon om Plate­ar­bei­derne, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Plate­ar­bei­derne
Besøks­adresse: Røahel­linga 20, 0755 Oslo
Org. nr: 983437443
E‑post: post@​platearbeiderne.​no
Kontakt­person: Gunnar Petersen-Øverleir
Mobil: 901 56 282
Web: https://​www​.plate​ar​bei​derne​.no