Platearbeiderne

For mer infor­ma­sjon om Plate­ar­bei­derne, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Plate­ar­bei­derne
Besøks­adresse: Røahel­linga 20

Telefon: 22 73 09 11
E‑post: post@​platearbeiderne.​no

Kontakt­person: Gunnar Petersen-Øverleir
Mobil: 901 56282

Web: http://​www​.plate​ar​bei​derne​.no