Pink Soda Records

Pink Soda foku­serer på artisten som helhet. Som et team bygger vi artister fra bunnen av, der samar­beid og arbeids­vilje er nøkkelen til suksess. Vi jobber med et knippe unge og lovende artister, som viser stort poten­siale. Pink Soda er opptatt av den fulle pakken, og hjelper artisten med å skape enga­sje­ment ved tilstede­væ­relse på mange platt­former. Pink Soda oppsto ut i fra Stealth Music Publishing i 2017, og har dermed et bredt nett­verk i musikk­bran­sjen. Pink Soda ser alltid frem­over, og bidrar til å bringe norske artister opp og fram!

KONTAKTINFORMASJON

Pink Soda Records

Pink Soda Records
Org​.nr: 997926684
Besøks­adresse: Olaf Schous vei 2

E‑post: christine.yang@stealthmusic.no

Kontakt­person: Chris­tine Yang
Web: http://​www​.pinksoda​.no