Parajam Records

For mer infor­ma­sjon om Parajam Records ta direkte kontakt med selskapet.

KONTAKTINFORMASJON

Parajam Records
Org​.nr: 919 538 317
Besøks­adresse: Tret­jønn­veien 10, 4633 Kris­tian­sand S

E‑post: hans.​marius@​parajamrecords.​no

Kontakt­person: Daniel Leitås
Mobil: 948 62 220

Web: https://​www​.para​jam​records​.no/
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​p​a​r​a​j​a​m​r​e​c​ords