Oslo Session Recordings

Norsk plate­sel­skap med dette styret:
Jacob Young (daglig leder og A&R) Øyvind Hagen (styreleder/ investor) Nikolai Blumenthal (designer)

I tillegg har vi tilknyttet oss Knut Bøhn som (label manager) på deltid – eller prosjekt.

Gir ut kvali­tets­jazz, pop, singer song­writer og beslektet. Ofte prosjekter som Jacob Young er involvert i enten som musiker, kompo­nist eller produ­sent. Men også andre ting.

KONTAKTINFORMASJON

Oslo Session Recordings

Oslo Session Recordings
Org​.nr: 919146125
Besøks­adresse: Anker­veien 309, 1359 Eiks­marka, Norway

Telefon: 97685989
E‑post: post@​oslosessionrecordings.​com

Kontakt­person: Jacob Young
Mobil: +47 97685989

Web: https://​osloses​sion​recor​dings​.com/
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​j​a​z​z​f​r​o​m​t​h​e​m​aze/