Musikkpartner AS

Musikk­partner startet i 1995 som et lite plate­sel­skap. Pr. i dag er selska­pets katalog begrenset til 6 album-utgi­velser med Toini & The Tomcats. Akti­vi­teten som utgiver er liten, men selskapet har gjennom årene drevet virk­somhet som partner for andre musikk­re­la­terte virk­som­heter på områ­dene regn­skap (stats­auto­ri­sert regn­skaps­fører) og økonomi, bl.a. for Phono­file fra starten i 1999 til selskapet ble kjøpt av The Orchard i 2017.

Daglig leder Erling Andersen er p.t. først og fremst daglig leder i FONO.

KONTAKTINFORMASJON

Musikkpartner AS

Musikk­partner AS
Org​.nr: 974 526 379
Besøks­adresse: Storgt. 5, 0155 Oslo

Telefon: 901 06 261
E‑post: erling@​musikkpartner.​no

Kontakt­person: Erling Andersen