Musikkoperatørene AS

Musikk­ope­ra­tø­rene er et salgs- og distri­bu­sjons­kontor for norske plate­sel­skaper, med ansvar for ca. 200 norske plate­sel­skap. Musikk­ope­ra­tø­rene blir distri­buert via Diskos Distri­bu­sjon AS (Rjukan). Musikk­ope­ra­tø­rene jobber først og fremst med norsk musikk, men har i tillegg en liten import­virk­somhet. Blant de mest kjente selska­pene som selges via Musikk­ope­ra­tø­rene finner du: Grappa, Propeller, Gram­mofon, Riot Factory, Big Box, Major­Studio, Kirkelig Kultur­verk­sted, Barne­sel­skapet, Simax Clas­sics, MTG, Rune Gram­mofon, Hot Club Records, Curling Legs, Heilo, Aurora, Odin, MBS – Farmen, Berg­land, St.Cecilia Music, Divi­sion, 2L, Dat, NORCD, SOFA, Duipp­idit, Herman Records, Aim Music, Jazzaway Records, Nidelven Gram­mofon, Buen Kultur­verk­sted, Talik og Trust Me Records.

KONTAKTINFORMASJON

Musikkoperatørene AS

Musikk­ope­ra­tø­rene AS
Org​.nr: 974684144
Besøks­adresse: Pløens gate 1

Kontakt­person: Jeanette Stigen
Telefon: 23 31 01 20
E‑post: js@musikkoperatorene.no

Web: http://​www​.musikk​ope​ra​to​rene​.no

Daglig leder: Håkon Gjesvik, Tlf: 23 31 01 21 , E‑mail: hg@musikkoperatorene.no
Key account selger: Erik Jansen, Tlf: 23 31 01 24, E‑mail: ej@musikkoperatorene.no
Key account selger og eksport: Tomas Linnes, Tlf: 23 31 01 25, E‑mail: tl@musikkoperatorene.no