MBS AS

Plate­sel­skapet Farmen er et uavhengig norsk plate­sel­skap som ble etab­lert i 1996. Farmen jobber primært med uetab­lerte talenter (som det finnes mange av i Norge). Selskapet er sjan­ger­uav­hengig, det er musikken som teller. Farmen har delt sin virk­somhet i to labler; Chicken Farm som jobber med musikk av inter­na­sjo­nalt format, og Broiler Farm som jobber med norsk­språk­lige artister. Farmen er eiet av Music Brokers Scan­di­navia AS (MBS), et såkalt inde­pen­dent promo­tion-selskap som tilbyr tjenester innenfor tilrette­leg­ging av releaser, media­opp­føl­ging og mana­ge­ment. Farmen har siden starten utgitt 14 produk­sjoner med norske talenter, fra lune og humo­ris­tisk viser, via heftig salsa til urban og småstøy­ende rock. Vår største suksess så langt er bandet Kaizers Orchestra (www​.kaizers​.no) som i 2002 er nomi­nert til 2 Spelle­mann­priser og 2 Alarm-priser. Andre artister er Tønes, Moys, Carsten Loly, Matpackers, Johns Quijote og La Descarga. Farmen har distri­bu­sjons­av­tale med Universal. Daglig leder: K. Remo Rehder, tlf: 90 51 10 55 Åndelig veileder: Erik Brataas, tlf: 91 51 13 57 Promo­tion­ansv.: Erik Brenna, tlf: 92 20 51 19

KONTAKTINFORMASJON

Brokers Scandinavia AS

MBS AS
Org​.nr: 978 646 883
Besøks­adresse: Syver­stad­kollen 45, 1394 Nesbru, Norge

Telefon: 905 11 055
E‑post: remo@​brettspillguiden.​no

Kontakt­person: Remo Rehder
Web: https://​www​.farmenas​.com