Mano Music

For mer infor­ma­sjon om Mano Music, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Mano Music
Org​.nr: 890465552
Besøks­adresse: Snar­vegen 2, 9011 Tromsø, Norge
Post­adresse: Post­boks Snar­vegen 2, 9011 Tromsø

E‑post: manomusiclabel@​gmail.​com

Kontakt­person: Herman Rundberg
Mobil: 99545959

Web: https://​mano​music​.no
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​m​a​n​o​m​u​s​i​c​l​a​bel/