MajorStudio AS

Major­Studio AS er et selv­stendig norsk plate­sel­skap som ble startet i 1990. Våre mest kjente innspil­linger og utgi­velser er med søsken­paret ERIKSEN fra Sola og gruppen VAMP fra Hauge­sund. Disse artis­tene har tilsammen mottatt seks Spelle­mann­priser og solgt nærmere 600.000 eksemp­larer av sine forskjel­lige produkter. De kriti­ker­roste grup­pene CORTINA, BARFOT, FABEL og TRIO DE JANEIRO er også viktige bidrags­ytere til vårt selskap​.Vi distri­bu­erer våre produkter hos Musikk­ope­ra­tø­rene AS – og elekt­ro­nisk via Phono­file Vi kan også treffes i Spania på +34 965724491 eller 60198270.

Major­Studio is a Norwe­gian record company. Acou­s­ticly based music with Norwe­gian lyrics is the company’s spec­ia­lity. Major­Studio takes good care of all it’s artists, and the label is behind some of the best Norwe­gian releases the last ten years. We have also a spanish number +34 965724491 and 61198270

KONTAKTINFORMASJON

MajorStudio AS

Major­Studio AS
Org​.nr: 948681692
Besøks­adresse: Sillon­gen­vegen 129, 2846 Bøverbru

Telefon: 61 19 82 70
E‑post: jan@​majorstudio.​no

Kontakt­person: Jan Paulsen
Mobil: +47 926 61 335

Web: https://​www​.major​studio​.no

LABLER