Lydbroderiet plateselskap

For mer infor­ma­sjon om Lydbro­de­riet plate­sel­skap, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Lydbro­de­riet plateselskap
Besøks­adresse: Gamle­linja 55 C, 1254 Oslo
Org. nr: 919 520 124

E‑post: agereite@​gmail.​com

Kontakt­person: Åge Reit
Mobil: 412 04 645