Love OD Communications v/Per Martinsen

Love OD Commu­ni­ca­tions har vært en kanal for utgi­velse av norsk elekt­ro­nisk musikk siden 1995, og er drevet av Per Martinsen AKA Mental Overdrive.

Love OD Commu­ni­ca­tions has been a channel for releasing Norwe­gian electronic music since 1995. Run by Per Martinsen AKA Mental Overdrive.

KONTAKTINFORMASJON

Love OD Communications

Love OD Commu­ni­ca­tions v/Per Martinsen
Org​.nr: 963706197
Besøks­adresse: Rektor Qvig­stads Gate 11, 9009 Tromsø

E‑post: pmartinsen@​mac.​com

Kontakt­person: Per Martinsen
Mobil: +4790171060

Web: https://​www​.loveod​.com
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​l​o​v​e​o​dcom
Twitter: https://​twitter​.com/​l​o​veod