Losen Records

For mer infor­ma­sjon om Losen Records, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Losen Records
Org​.nr: No 977066085 NO
Besøks­adresse: Øster­dals­gata 1, 0658 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks 6314 Etter­stad c/o M, 0604 Oslo

Telefon: 22 19 82 82 / 99 00
E‑post: odd@​musikklosen.​no

Kontakt­person: Odd Gjelsnes
Mobil: 99 00 61 90

Web: https://​www​.losen​records​.no