Longtail Music

For mer infor­ma­sjon om Long­tail Music, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Long­tail Music
Besøks­adresse: Holum­bakken 1

Telefon: 93257283
E‑post: paasche.​fredrik@​gmail.​com

Kontakt­person: Fredrik Paasche