Lindal Agencies

For mer infor­ma­sjon om Lindal Agen­cies, ta direkte kontakt med selskapet.

KONTAKTINFORMASJON

Lindal Agen­cies
Facktor Records
Org​.nr: 996024490
Besøks­adresse: Lerdals­veien 24, 1266 Oslo
Telefon: 93403012
E‑post: post@​facktorrecords.​com
Kontakt­person: Chris­tian Lindal