LAWO Classics AS

LAWO Clas­sics er et norsk plate­sel­skap for klas­sisk musikk med hoved­fokus på utgi­velser av norske musi­kere og kompo­nister, i utmerket lydkva­litet. Vi har siden 2008 utgitt godt over 190 titler, der reper­toaret spenner fra grego­ri­ansk sang, via det klas­siske kjene­re­per­toaret, til musikk fra vår egen tid; fra solo­stykker via kammer­mu­sikk til store orkes­ter­verk; med både godt kjente og mindre kjente aktører.

LAWO Clas­sics vil gjerne bidra til å lydfeste viktige deler av den norske musikk­arven ifra både eldre og nyere tid, og har bl.a. gitt ut David Monrad Johan­sens samlede klaver­verker, en mengde nyskrevet samtids­mu­sikk og er godt i gang med å spille inn og utgi all Ketil Hvos­lefs kammermusikk.

For LAWO Clas­sics er det viktig å skape et produkt både vi og artis­tene er fornøyd med, og vi synes derfor det er viktig at begge parter er delak­tige under hele prosessen fra innspil­ling til ferdig utgivelse.

LAWO Clas­sics’ utgi­velser distri­bu­eres til 40 land, med Sentral-Europa, USA, Japan og Sør-Korea som de største områ­dene. I tillegg kommer digital distri­bu­sjon. Alle LAWO Clas­sics’ innspil­linger skjer i HiRes-formatet DXD.

KONTAKTINFORMASJON

LAWO Classics AS

LAWO Clas­sics AS
Org​.nr: 994285459MVA
Firma­adresse: Parkenga 4b, 0957 Oslo
Gate­adresse: Stor­gata 39, 0182 Oslo

Telefon: 92019811
E‑post: lawo@​lawo.​no

Kontakt­person: Thomas Wolden / Vegard Landaas
Mobil: 92602885 / 92019811

Web: https://​www​.lawo​.no

LABLER