Karisma & Dark Essence Records AS

Karisma & Dark Essence Records er et plate­sel­skap basert i Bergen. Vi har spei­sa­li­sert oss på inter­na­sjo­nale musi­kalske nisjer og å distri­buere og markeds­føre musikk av høy kvalitet til inter­na­sjo­nale kresne publikumsnisjer. 

Labelen Karisma Records er spesia­li­sert på rock sjan­geren, med et særlig fokus på 70-talls rock og progressiv rock i alle sine former. 

Labelen Dark Essence Records er spesia­li­sert på metalsjangeren. 

Vi startet opp igjen Apollon Records. Tretti år etter at artister som Elekt­risk Regn og Alle Tiders Duster ga ut sine plater på Apollon Records er labelen i gang igjen. Apollon Records ble i 2019 skilt ut som en egen virksomhet. 

I 2021 starter vi opp labelen Is It Jazz? Records.

Karisma & Dark Essence Records is a record company based in Bergen, Norway, and produces quality music products in all formats for world­wide distri­bu­tion. We market quality music towards inter­na­tional audience niches. 

Karisma Records is spec­ia­lized in the rock and 70s rock genre – and espec­ially progres­sive rock.
Dark Essence Records is a sub-label of Karisma Records, spec­ia­li­zing in the metal genre. 

Apollon Records was re-started as a label under Karisma & Dark Essence Records, but later sepa­rated out as an inde­pen­dent company unit. 

In 2021 we estab­lish a new record label named Is It Jazz? Records.

KONTAKTINFORMASJON

Karisma & Dark Essence Records AS

Karisma & Dark Essence Records AS
Org​.nr: 998544092MVA
Adresse: Nygårds­gaten 2, 5015 Bergen, Norge

E‑post: post@​karismarecords.​no

Kontakt­person: Kris­tine Knapskog
Mobil: 41211208

Web: https://​www​.karis​ma​records​.no
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​K​a​r​i​s​m​a​R​e​c​ords

LABLER