Jeps A/S

JEPS AS er et uavhengig norsk plate­sel­skap. Navnet står for «Jokkes Eget Plate­sel­skap». Jokke & Valen­ti­nerne, Jokke med Tourettes og Maysern & Guttis er å finne på JEPS. Selskapet drives av band­med­lemmer fra Jokke & Valen­ti­nerne, og Jokkes familie.

JEPS AS is an inde­pen­dent Norwe­gian record company. (The name is an abbre­via­tion meaning «Jokke’s Own Record Company») Jokke & Valen­ti­nerne, Jokke med Tourettes and Maysern & Guttis are bands published on JEPS. The company is run by band members of Jokke & Valen­ti­nerne, and Jokke’s family.

KONTAKTINFORMASJON

Jeps A/S
Besøks­adresse: Vald­res­gata 16C, 0474 Oslo, Norge

Telefon: 22 35 09 32
E‑post: Hakon.​Torgersen@​utdanningsdirektoratet.​no

Kontakt­person: Håkon Torgersen