Jazzland

Stiftet i 1996 av pianist Bugge Wessel­toft, er Jazz­land Recor­dings hjem til noe av den fineste og mest nyska­pende musikken utgitt i Norge. Det er et selskap der skil­lene og begrens­nin­gene satt av andre selskap ikke gjelder. Artister inklu­derer LASSEN, Bugge Wessel­toft, Tortusa, Beady Belle, Håkon Korn­stad, Mega­lodon, Torun Eriksen, Mari Kvein Brun­voll, Ellen Andrea Wang, Jason Lindner, Eberson, Harpreet Bansal, Eivind Aarset, Maria Kanne­gaard, Eivind Aarset, Natalie Sand­torv, Rymden, Dhafer Youssef, Rymden, Mosam­bique, Finity, Juno og Siril Malmedal.

Founded in 1996 by pianist Bugge Wessel­toft, Jazz­land Recor­dings is home to some of the finest and most inno­va­tive music coming out of Norway and beyond. It is a label of unexclu­sive oppo­sites where the distinc­tions and limi­ta­tions set by other labels do not apply. Artists include LASSEN, Bugge Wessel­toft, Tortusa, Beady Belle, Håkon Korn­stad, Mega­lodon, Torun Eriksen, Mari Kvein Brun­voll, Ellen Andrea Wang, Jason Lindner, Eberson, Harpreet Bansal, Eivind Aarset, Maria Kanne­gaard, Eivind Aarset, Natalie Sand­torv, Rymden, Dhafer Youssef, Rymden, Mosam­bique, Finity, Juno and Siril Malmedal.

KONTAKTINFORMASJON

Jazz­land
Org​.nr: 983860575
Besøks­adresse: Stor­gata 7, 0155 Oslo

E‑post: jazzland@​online.​no

Kontakt­person: Sten Nilsen