Jansen Plateproduksjon AS

Jansen Records er et plate­sel­skap med base i Oslo. Det ble startet opp av Erik Jansen i 2009, og har siden den gang vokst til å bli et av de største og mer profi­lerte indie-lablene i Norge. Jansen Records jobber med artister innen nesten alle sjangre, i stallen deres finner man alt fra ameri­cana (Darling West), rock (Death By Unga Bunga, Razika, Electric Eye), indiepop (Hajk, Daniel Kvammen), folk (Torgeir Waldemar), electro-pop (Lilyer, Hanne Kolstø), Psych (Orions Belte) og mye mer. Jansen Records byttet nylig navn fra Jansen Plate­pro­duk­sjon som navnet på plate­sel­skapet utad. Dette i tråd med inter­na­sjo­nale ambi­sjoner for plateselskapet. 

BLACK POP RECORDS
Black Pop Records er et mer rock-orien­tert label, som skal gi ut ”sjutom­mere” og LP-er av unge og lovende punk‑, rock‑, og powerpop-band fra hele verden. Så langt har de gi ut ”sjutom­mere” med det norske punk­bandet Wet Dreams, det finske powerpop-bandet Kynnet, og de norske rocke­ban­dene Mats Wawa, The Modern Times, Rick Ashtray og Geetar. I tillegg til LP med Wet Dreams. Labelet har få mye oppmerk­somhet både i Norge og inter­na­sjo­nalt, og det er veldig mye spen­nende på gang i årene som kommer.

PEKULA RECORDS
Jansen Records driver Pekula Records sammen med produ­sent og artist Erlend Mokkel­bost. Labelet skal være en stemme for modig og utfors­kende ny musikk, spesielt der sjangre krysses og musi­kere fristiller seg fra en mer konven­sjo­nell tanke­gang. Det er blant annet sluppet album med Amgala Temple og Aiming For Enrike på Pekula. Pekula ønsker å bidra med å gi ut plater som får folk til å både lukke og sperre opp øynene, der man i langt større grad kan ekspe­ri­men­tere i studio, lage nye musi­kalske scena­rioer på egne premisser, og samtidig sørge for at musikken når ut til folk. Uten­landske selskaper som Brain­fe­eder, Warp og Young Turks har ligget i bakhodet til de involverte, grunnet deres ujålete insentiv til å slippe spen­nende musikk i flere former og farger ut til et lydhørt publikum.

ROUND 2 RECORDS
Round 2 Records drives av Jansen Records og plate­bu­tikken Big Dipper i Oslo. Her utgis re-issues av klas­siske norske album på vinyl. Målet er å gjøre de beste utga­vene med å fikse lyd, lange linernotes og spre disse i hele verden.

DIE WITH YOUR BOOTS ON RECORDS
Die With Your Boots On Records er en ny plate­eti­kett skapt av Jansen Records og Die With Your Boots On (DWYBO). DWYBO Records skal være den ledende formid­leren av norsk ameri­cana i Norge. Vi tolker ameri­ca­na­be­grepet rela­tivt løst og har stor takhøyde – likevel skal det være lett å ane en rød tråd. De første artis­tene signert til DWYBO Records er Malin Pettersen og Signe Marie Rustad.

DWYBO startet som et klubb­kon­sept i Oslo, som kjapt ble utvidet med arran­ge­ring av konserter, bidrag til festi­valer, konsu­lent­virk­somhet, artist­booking og mer. I dag er DWYBO gjerne de første som blir spurt om det trengs DJ-er til konserter eller arran­ge­menter innen country, ameri­cana, blue­grass, og sjangre av rock som lener seg i denne retningen. Flere av de store konsert­sce­nene og arran­gø­rene i Oslo konsul­terer DWYBO jevnlig når de skal booke artister i samme sjikt til byen.

I tillegg til å være et ledende plate­sel­skap innen sjan­geren ser vi for oss at DWYBO Records kan gå i bresjen for å fremme ameri­ca­na­mu­sikk på flere arenaer. Samar­beid med festi­valer har DWYBO gjort flere ganger alle­rede, så dette er ikke utelukket. Arbeidet er også alle­rede i gang med å jobbe for en ”Norway night” under Ameri­cana­fest i Nashville, en av de viktigste bran­sje­fes­ti­va­lene for vår type musikk.

KONTAKTINFORMASJON

Jansen Plateproduksjon AS

Jansen Plate­pro­duk­sjon AS
Org​.nr: 914089484
Besøks­adresse: Friis’ gate 2, 0187 Oslo, Norge

Telefon: 98811711
E‑post: jansenplateproduksjon@​gmail.​com

Kontakt­person: Erik Jansen
Mobil: 98811711

Web: https://​www​.jansen​plate​pro​duk​sjon​.no

LABLER

Black Pop Records
Pekula Records
Round 2 Records
Die With Your Boots On Records