Idland Music

Idland Music er ett lite plate­sel­skap ifra Roga­land og ble startet i 2009 av Kjetel Idland. Har en liden­skap for rocke musikk og har mange års erfa­ring fra forskjel­lige band bla Arkham 500. Gir i år ut 1 av 2 Album, Here For The Killings som solo Artist. 

Idland Music har vert Fono medlem siden 2015 og har drevet konsert­virk­somhet lokalt og promo­tert musikken gjennom sosiale medier og fått gode tilbake­mel­dinger. Idland Music har som mål å gi ut masse ny musikk og hvis tiden vil det av flere forskjel­lige band. Satser også på å få drive konsert­virk­somhet i årene frem over…

Kjetel

My name is Kjetel, started my own label In 2009. Releasing my first Album as a Solo Artist this winter. For more news check out https://​www​.kjetel​.comhttps://​www​.idland​music​.com/

Idland Music

Idland Music was formed in 2009 and is a record label from Roga­land In Norway started by Kjetel Idland. Idland has a passion for rock/metal music with many years expe­ri­ence from diffe­rent bands like Arkham 500. Kjetel is this year releasing his first solo album Here For The Killings witch is the first of 2 albums recorded throug­hout 2020. Idland Music has been a member of FONO since 2015 and has been doing concerts locally & promo­ting the music on social media with good reviews. Idland Music will be releasing lots of music the coming years & if time allows with diffe­rent bands. Hope­fully you will be seeing Kjetel & Band live some­time In the near future..

Best regards
Kjetel

KONTAKTINFORMASJON

Idland Music
Org​.nr: 994 422 758
Post­adresse: Post­boks 4350, 4350 Sandnes

E‑post: kjetel@​idlandmusic.​com

Kontakt­person: Kjetel Andrè Idland
Mobil: 92616428

Web: https://​www​.idland​music​.com/
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​k​j​e​t​e​l​I​d​l​a​n​d​M​usic
Twitter: https://​twitter​.com/​k​j​e​t​e​l​i​d​land