Idland Music

Hei. Mitt navn er Kjetel A Idland. Har drevet med musikk siden jeg var en 14–15 år gammel og har flere div band prosjekter bak meg. Siden 2009 har jeg drevet mitt eget selskap Idland Music. Er en mann på 41 år. Liden­skapen er musikk og gjennom mitt selskap Idland Music har jeg gitt ut musikk med mitt band Arkham 500. Jeg har 3 utgi­velser liggende tilgjen­gelig (Spotify, iTunes etc) Musikken havner i kate­gori Rock. Har drevet konsert­virk­somhet lokalt og promo­tert musikken gjennom sosiale medier og fått gode tilbake­mel­dinger derfra. Er også siden 2009 medlem i både Tono, Gramo og Gramart. I tillegg Fono siden 2015.

KONTAKTINFORMASJON

Idland Music
Org​.nr: 994 422 758
Besøks­adresse: Kvit­lyng­veien 24, 4332 Figgjo, Norway
Post­adresse: Post­boks 4332, 4332 FIGGJO

E‑post: kjetel@idlandmusic.com

Kontakt­person: Kjetel Andrè Idland
Mobil: 92616428

Web: http://​www​.idland​music​.com/​H​j​e​m​/​i​n​d​e​x​.​php/