Ideophone Records

For mer infor­ma­sjon om Ideop­hone Records, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Ideop­hone Records
Org​.nr: 921316178
Besøks­adresse: Nøste­gaten 44, 5011 Bergen

E‑post: ideophonerecords@​gmail.​com

Kontakt­person: Julie Vevang Silset
Mobil: 403 29 089

Hjem­me­side: https://​ideop​ho​ne​records​.band​camp​.com/