Hot Club Records

HOT CLUB RECORDS ble etab­lert i 1982 av gita­risten Jon Larsen, og har hittil utgitt mer enn 350 plater, filmer og bøker. Under­labler: THE VINTAGE GUITAR SERIES (etab­lert 1988) er merkeds­le­dende inter­na­jo­nalt på Django-inspi­rert Hot Club-musikk. ZONIC ENTERTAINMENT (etab­lert 2006) er dedi­kert til Frank Zappa-inspi­rert musikk. DEN GYLDNE BANAN (etab­lert 2008) er HCRs bokforlag.

KONTAKTINFORMASJON

Hot Club Records

Hot Club Records
Org​.nr: 959 344 965
Post­adresse: Post­boks 5202 Major­stua, 0302 Oslo

Telefon: 22 50 19 78
E‑post: jon.​larsen@​getmail.​no

Kontakt­person: Jon Larsen
Mobil: 924 10 754

Web: https://​www​.hotclub​.no og https://​www​.myspace​.com/​j​o​n​l​a​r​s​e​n​g​u​itar

LABLER