HES PR AS

HES arran­gerer festi­valer og gjør PR for noen av Skan­di­na­vias største og beste artister. Vi tilbyr PR for utgi­velser, konsert- og turné­virk­somhet, og hjelper artister med å legge stra­te­giske planer for sin artist­virk­somhet. HES kan også bistå i kontrakt forhand­linger, som A&R‑konsulenter og tilbyr distribusjon.

KONTAKTINFORMASJON

HES PR AS
Org​.nr: 920586384
Besøks­adresse: Møller­gata 6, 0179 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks Post­boks 2311 Møllendal, 5867 Bergen, 0179 Oslo

Telefon: 97739697
E‑post: erle@​hes.​no

Kontakt­person: Erle Strøm
Mobil: 97739697

Web: https://​www​.hes​.no