Hazelnut AS

Gjennom Hazelnut AS sitt eget plate­sel­skap – Hazelnut Records, får vi mulig­heten til å være med å fremme og hjelpe norske artister og deres musikk. Vi ønsker å reali­sere våre artis­ters drømmer, for å kunne reali­sere våre drømmer. Ved å tilby vår kunn­skap og erfa­ring til musikk­bran­sjen tror vi at vi kan være med å skape en helhetlig produksjonsprosess.

KONTAKTINFORMASJON

Hazelnut AS

Hazelnut AS
Org​.nr: 820672712
Besøks­adresse: Indu­stri­veien 20A

Telefon: 45630967
E‑post: sveinung@hazelnut.no

Kontakt­person: Sveinung Hatløy Sætre
Mobil: 45630967

Web: https://​www​.hazelnut​.no
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​h​a​z​e​l​n​u​tas/