Grappa Musikkforlag as

Kvali­tets­mu­sikk fra Norge Grappa Musikk­forlag er et av de eldste uavhen­gige plate­sel­ska­pene i Norge, etab­lert i 1983. Grappa-navnet forbindes med musi­kalsk bredde, kvalitet og norske utøvere av ypperste klasse. Grappa har utgitt mer enn ett tusen album innenfor alle genre av musikk. Du vil finne Grappas produk­sjoner under følgende plate­merker: Barne­sel­skapet, Heilo, Grappa, Blue Mood og Simax. Grappa samar­beider også med Norsk Kompo­nist­for­ening og admi­ni­strerer plate­merke Aurora.

KONTAKTINFORMASJON

Grappa

Grappa Musikk­forlag as
Besøks­adresse: Akers­gata 7, 0158 Oslo, Norge

Telefon: 23 35 80 00
E‑post: info@​grappa.​no

Kontakt­person: Helge Westbye
Web: https://​www​.grappa​.no

LABLER