Grammofon AS

Gram­mofon er et uavhengig norsk plate­sel­skap etab­lert i 2004. Gram­mofon ønsker å være en brobygger mellom tradi­sjon og nyskap­ning der musi­kalsk bredde og kvalitet alltid vil stå i høysetet. Selskapet ledes av Øyvind Sauarlia og selskapet har følgende plate­merker: Gram­mofon, mini Gram­mofon, VIA MUSIC og Slager. Blant de mange artis­tene som har valgt Gram­mofon kan vi nevne: Trygve Skaug, Staut, Humming People, Steinar Albrigtsen. Terje Nilsen, Ni Liv, Byting, Norsk Utflukt, Garnes, Lars Martin Myhre, Guren Hagen, Paal Flaata, Lewi Bergrud, og Elias Akselsen.

KONTAKTINFORMASJON

Grammofon

Gram­mofon AS
Gram­mofon, Mini Gram­mofon, Slager
Org​.nr: 972414522
Besøks­adresse: Ivar Aasens gate 52, 3683 Notodden
Post­adresse: Post­boks Post­boks 48, 3671 Notodden

E‑post: oyvind@​grammofon.​no

Kontakt­person: Øyvind Sauarlia
Mobil: 48285410

Web: https://​www​.gram​mofon​.no
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​G​r​a​m​m​ofon

LABLER