God Utvikling as

Artist Stallen (God Utvik­ling as) er en label som vil formidle singer­song­wri­ters og artister som har en glødende ideo­lo­gisk visjon for sin krea­ti­vitet.

KONTAKTINFORMASJON

God Utvik­ling as
Org​.nr: 882668592
Besøks­adresse: Hundvin, Norge
Post­adresse: Post­boks 5956, 5956 Hundvin

E‑post: nic@godutvikling.no

Kontakt­person: Nicolay Leganger
Mobil: 41331050

LABLER