Giraffa Records

For mer infor­ma­sjon om Giraffa Records, ta direkte kontakt med selskapet.

KONTAKTINFORMASJON

Giraffa Records
Org​.nr: 988010065
Besøks­adresse: Velhusvn 4, Brønnøya – 1397 Nesøya

E‑post: info@giraffa.no

Kontakt­person: Mathilde Grooss Viddal
Web: http://​giraffa​.no
Face­book: http://​face​book​.com/​f​r​i​e​n​s​e​m​blet