Frelsesarmeens hovedkvarter

For mer infor­ma­sjon om Frel­ses­ar­meens hoved­kvarter, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Frel­ses­ar­meens hoved­kvarter
Org​.nr: 938498318
Besøks­adresse: Kommandør T. I. Øgrims plass 4, 0165 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks 6866 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Telefon: 22998500
E‑post: musikk@frelsesarmeen.no

Kontakt­person: Jan Harald Hagen
Mobil: 92097749

Web: http://​www​.frel​ses​ar​meen​.no/​m​u​sikk