Fredriksten AS

Fred­rik­sten er et plate­sel­skap som ønsker å gi store og små musikk­pro­sjekter plass i digi­tale plate­bu­tikker som Spotify og Apple Music. Vi ønsker å gjøre all musikk tilgjen­gelig for alle uten å legge veldig høye kvali­tets­krav til grunn. Musikk er musikk – fra det lille barne­koret til de store produksjonene.

Vi følger bran­sjens anbe­falte avtale­verk om veder­lags­for­de­ling, hvis ikke annet er mer hensiktsmessig.

KONTAKTINFORMASJON

Fred­rik­sten AS
Fred­rik­sten Records
Org​.nr: 989 400 134
Besøks­adresse: Karl Johans gate 18C, 0159 Oslo

Telefon: 932 56 531
E‑post: solvewestli@​mac.​com

Kontakt­person: Sølve Westli
Mobil: +47 932 56 531

LABLER