Fredriksten AS

Fred­rik­sten Media er et plate­sel­skap som ønsker å gi store og små musikk­pro­sjekter plass i digi­tale plate­bu­tikker som Amazon, Itunes, Wimp og CDON. Gjennom vår distri­bu­sjon når du musikk­kjø­pere over hele verden. Vi ønsker å gjøre all musikk tilgjen­gelig for alle uten å legge veldig høye kvali­tets­krav til grunn. Musikk er musikk – fra det lille barne­koret til de store produk­sjo­nene.
Vi følger bran­sjens anbe­falte avtale­verk om veder­lags­for­de­ling, hvis ikke annet er mer hensikts­messig. Ta kontakt med oss og vi sørger for at din musikk blir tilgjen­gelig for hele verden.

KONTAKTINFORMASJON

Fred­rik­sten AS
Org​.nr: 989 400 134
Besøks­adresse: Karl Johans gate 18C, 0159 Oslo, Norge

Telefon: 932 56 531
E‑post: solvewestli@me.com

Kontakt­person: Sølve Westli
Mobil: +4793256531

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​F​r​e​d​r​i​k​s​t​e​n​-​M​e​d​i​a​/​1​2​9​2​8​0​7​5​3​7​7​2530

LABLER