Etnisk Musikklubb

Lokal musikk er global musikk! Den imma­te­ri­elle kultur­arven skal skinne! Skape person­lige album med dyktige utøvere! Skape musi­kalske farger, nyanser og skygger! Moderne og tidløs doku­men­ta­sjon av tradi­sjoner til folk og etnisk grupper i Norden! Frodige album med vekt på este­tisk tilta­lende design! Doku­men­tere kultur­arven i tekst og bilder i på flere språk. Album som har sterke iden­ti­teter og histo­rier Gi vår imma­te­ri­elle kulturarv til verden! Øke bevissthet om egne tradi­sjoner og erobre spille­flater i det offent­lige rom! Ekspor­tere album og artister til verden!

KONTAKTINFORMASJON

Etnisk Musikklubb
Org​.nr: 876 430 622
Besøks­adresse: Masovngata 18, 3616 Kongs­berg, Norge

Telefon: 32 73 56 60
E‑post: info@​emcd.​no

Kontakt­person: Arne Fredriksen
Mobil: 94970591/99264390

Web: https://​www​.emcd​.no