Egmont Kids Media Nordic AS

For mer infor­ma­sjon om Egmont Kids Media Nordic AS, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Egmont Kids Media Nordic AS
Org​.nr: 975925072
Besøks­adresse: Frid­tjof Nansens vei 14, 0369 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks 284 Skøyen, 0213 Oslo

Telefon: 24 05 13 65
E‑post: plu@​egmont.​no

Kontakt­person: Petter Lassen-Urdahl
Mobil: 90112727

Web: https://​www​.barne​sel​skapet​.no