Drabant Music AS

Drabant Music er et norskeid selskap, som startet 1. mars, 2016. De har en stor stall med både etab­lerte og nye talenter, som blant andre Anja Garbarek, Magne Furu­holmen, Savoy, deLillos, CC Cowboys, Lila, Mari­anne Sveen, Tempo­rary, Ole Paus, The Dogs, Ida Jenshus, Falkevik, Inge Bremnes, Oslo Ess, Raga Rockers, Munroe/Knutsen, Michael Krohn og mange andre. Vi har inter­na­sjonal distri­bu­sjon via Membran i Hamburg, og i Norden har vi distri­bu­sjon via Musikk­ope­ra­tø­rene. Digi­talt har vi vært med The Orchard siden 16. mars 2018.

KONTAKTINFORMASJON

Drabant Music AS
Org​.nr: 916785453
Besøks­adresse: c/o Ola Håmpland, Sorgen­fri­gata 2, 0367 Oslo, Norge

E‑post: terje@​drabantmusic.​no

Kontakt­person: Terje Pedersen
Mobil: 90790293

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​d​r​a​b​a​n​t​m​u​sic/
Twitter: @DrabantMusic