Det Norske Blåseensemble

For mer infor­ma­sjon om Det Norske Blåse­en­semble, ta direkte kontakt med selskapet.

KONTAKTINFORMASJON

Det Norske Blåseensemble
Org​.nr: 985278016
Besøks­adresse: Tordens­kjolds gate 4, 1776 Halden
Post­adresse: Post­boks 122, 1751 Halden

Telefon: 69178250
Mobil: 90600540
E‑post: post@​dnbe.​no

Kontakt­person: Thor­stein Granly

Web: https://​dnbe​.no/​hjem