Dat Music AS

For mer infor­ma­sjon om Dat Music AS, ta direkte kontakt med selskapet.

KONTAKTINFORMASJON

Dat Music AS
Org​.nr: 997 965 620
Besøks­adresse: Marstrand­gata 8, 0566 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks 1459, 1459 Nesodden

Telefon: 91636090
E‑post: annathorvaldsen@​gmail.​com

Kontakt­person: Anna Thor­valdsen Sandbæk
Mobil: 91636090