DAT A.S

For mer infor­ma­sjon om DAT A.S, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Dat Os logo

DAT A.S
Org​.nr: NO937051972MVA
Post­adresse: Post­boks 31, 9521 Kautokeino

E‑post: dat@​dat.​net

Kontakt­person: Per Ludvig Boine
Mobil: 917 92 526

Web: https://​www​.dat​.net