Curling Legs AS

Curling Legs as ble stiftet i 1991 av musi­kerne Knut Værnes og Morten Halle.

Formålet var (og er) å utgi hoved­sa­kelig norsk kvali­tets­mu­sikk innen sjan­geren impro­vi­sert musikk.

Curling Legs har flere under­la­beler: Popdi­vi­sion, Rock­di­vi­sion, Krøl­lete Armer og Inside/Out, med i alt ca 170 titler i kata­logen. Bl.a.: Solveig Sletta­hjell, Come Shine, Lars Dani­elsson, Jon Balke, Knut Værnes, Radka Toneff, Steve Dobro­hosz m.fl.

Curling Legs er medeier i distri­bu­sjons­sel­skapet Musikk­ope­ra­tø­rene as.

KONTAKTINFORMASJON

Curling Legs AS
Org​.nr: 980 345 068
Besøks­adresse: Nils Lauritssøns vei 49B, 0870 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks 5298 Major­stua, 0303 Oslo

Telefon: 23 00 92 74
E‑post: knut@​curlinglegs.​no

Kontakt­person: Knut Værnes
Mobil: 93404457

Web: https://​www​.curling​legs​.no