Braveheart AS

Brave­heart er et lite plate­sel­skap basert i Oslo, som eies av de norske artis­tene Billie Van, Mikhael Paskalev og Jonas Alaska.
Engelsk: Oslo based record label, founded by Norwe­gian artists: Billie Van, Mikhael Paskalev and Jonas Alaska.

KONTAKTINFORMASJON

Brave­heart AS
Org​.nr: 818 737 882
Besøks­adresse: Vøyensvingen 1A, 0458 Oslo, Norge

E‑post: erle@​hes.​no

Kontakt­person: Erle Strøm