Blikkboks LTD

For mer infor­ma­sjon om Blikk­boks LTD, ta direkte kontakt med selskapet

KONTAKTINFORMASJON

Blikkboks LTD

Blikk­boks LTD
Org​.nr: 986298630
Besøks­adresse: Pile­stredet 94C, 0358 Oslo, Norge

Telefon: +4790658000
E‑post: svenhau@​online.​no

Kontakt­person: Sven Hauge
Mobil: +4790658000

Web: https://​www​.blikk​boks​.no